پلن های عضویتAccounts

Free Trial

Projects

SSL

پلن طلایی

اشتراک 1 ماهه

۱۶۰/۰۰۰ تومان

مدت اشتراک : ۱ ماه

تعداد دانلود در روز : ۱۵ فایل

امکان دانلود : تمام محصولات

قیمت : 16۰,۰۰۰ تومان

پلن نقره ای

اشتراک 1 ماهه

۱۰۰/۰۰۰ تومان

مدت اشتراک : 1 ماه

تعداد دانلود در روز : ۱۰ فایل

امکان دانلود : تمام محصولات

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پلن برنزی

اشتراک ۱ ماهه

۷۵/۰۰۰ تومان

مدت اشتراک : ۱ ماه

تعداد دانلود در روز : 3 فایل

امکان دانلود : تمام محصولات

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان

Pricing Table Plugin